Circus Colourful City wordt Colourful City

Colourful City begon ooit als Circus Colourful City. Over meer dan tien jaar voerden allochtone en autochtone (amateur)theatertalenten wervelende shows op  in een circustent en soms op een andere locatie. Hierin werden dwarsverbanden gelegd tussen diverse groepen met een uiteenlopende achtergrond. De optredens vonden eens per jaar plaats tijdens grootschalige manifestaties waar duizenden mensen op af kwamen. 

De Karavaan

De circustent is inmiddels verlaten. Colourful City trekt nu als Karavaan door de stad van de ene pleisterplaats naar een volgende. Op die pleisterplaats wordt samen met de daar actieve mensen en aansluitend op bestaande initiatieven een kunstzinnige activiteit vormgegeven.  Iedereen kan meetrekken naar het eindpunt van de Karavaan: de spetterende eindmanifestatie in het najaar. Met andere woorden: door het jaar heen zijn er kleinschalige activiteiten op scholen, in wijken of bij belangenverenigingen voor bepaalde doelgroepen.  Gedeelten van deze voorstellingen kunnen terugkeren in de eindmanifestatie, welke open is voor iedereen.