15 JAAR COLOURFUL CITY

Op zondag 8 november vierde Colourful City haar 15-jarig bestaan.
Vrijwilligers, samenwerkingspartners, artiesten, bestuur en staf van het eerste uur tot met de afgelopen jaren kwamen samen in PH7 voor een middagvullend programma.

Na de inloop – met heerlijke thee van Aziz – heette het huidige bestuur iedereen welkom. Algauw werd het woord gegeven aan Bright O’Richards, die bij het allereerste (toen nog Circus-) Colourful City evenement betrokken was als presentator, en met zijn terug- en vooruitblik op Colourful City wist hij een mooie opening te geven aan de avond.

De Colourful City-pluim werd uitgereikt aan Lina Domacassé, Bright O'Richards en Zeyna van Oriëntaalse dansschool Zeyna & Aziza.
Godfried Beumers, die deze avond afscheid nam als artistiek leider van Colourful City, reikte de pluimen uit.

Vervolgens was het woord aan de vertellers van het project Colourful Stories, een samenwerkingsproject tussen het COS Gelderland en Colourful City. Zes vertellers brachten prachtige, ontroerende en humorvolle verhalen over hun ervaringen in Nederland.

Na de pauze lieten de spelers uit de geplande eindvoorstelling De Stad, De Brug en het Verlangen zich van hun beste kant zien. In een korte impressie speelden zij mooie scenes uit het stuk.

Tot slot was er een woord namens het bestuur met aansluitend champagne en een buffet voor alle aanwezigen.

Muzikale afsluiter

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

HELICON Groenschool VMBO

In samenwerking met Helicon Groenschool VMBO Nijmegen startte Colourful City dit najaar een kleurrijk project waarbij 400 leerlingen samen 200 oorlogverschrikkers te maakten. Op 10 december 2009 (Dag van de mensenrechten) werden de verschrikkers opgesteld op het buitenterrein van de school en in de loop van de avond werd er geld voor WAR Child opgehaald.

Naast deze tentoonstelling stond de feestavond op 10 december vooral in het teken van het proces van de school om een Artikel 1-status te krijgen.
Het was een waar feest op school met hapjes, allerlei workshops, een theehoek, presentaties van projecten en natuurlijk een groot feest voor de leerlingen. Meer over de Artikel 1 school en over de oorlogverschrikkers, vindt u op de website van Helicon Groenschool Nijmegen.

Voor het uitvoeren van dit project heeft Colourful City Marian van Steen van Bureau Buitenkans benaderd. Zij heeft, samen met beeldend kunstenares Myrna Rasker en twee groepjes stagiaires (vier derdejaars en twee vierdejaars) van ArteZ Hogeschool Arnhem dit project uitgevoerd op het HELICON Groenschool VMBO.
Voor het organiseren van het feest heeft Colourful City Sander Ederveen benaderd.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

COS NIJMEGEN - COLOURFUL STORIES

Verhalen van Ver is het oudste project van COS Gelderland, en is al jaren succesvol. De formule waarbij vertellers uit alle windstreken hun verhaal doen voor een groep, is een groot succes. De vertellingen kunnen een sprookjesverhaal zijn, maar ook een verhaal over bijvoorbeeld vrouwenrechten.
Om bij de vertellers het plezier van het vertellen te blijven stimuleren is Colourful City benaderd. Colourful City heeft van september tot november workshops aan de COS vertellers gegeven onder de naam Colourful Stories. De workshops vonden plaats onder bezielende leiding van Anne van Delft.

De serie bijeenkomsten werd ingeleid met een ontmoetingsbijeenkomst (een klein feestje op zich) en de resultaten van de workshops waren te zien tijdens het feest ter ere van 15 jaar Colourful City.

 Vertellers van COS-Gelderland

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

DE COLOURFUL CITY KARAVAAN IN TOLHUIS

Op zondag 28 juni organiseerden het Platform Tolhuis-Teersdijk, Tandem en Demierenhetmeisje-produkties in samenwerking met verschillende organisaties een spetterend openluchttheaterfestival. Dit festival, met als titel ‘De hele wereld in Tolhuis’ werd georganiseerd voor en door wijkbewoners en vond plaats op een speciaal ingericht festivalterrein tussen de gekleurde flats in de wijk Tolhuis. Op deze zondag startten vanuit verschillende startplaatsen in de wijk drie kleurrijke parades en deze trokken naar het festivalterrein.

Fabeldieren

Colourful City, in samenwerking met kunstenaar Diederik Grootjans en inwoners van Tolhuis hebben tijdens workshops voorafgaand aan het festival grote fabeldieren gemaakt. Deze dieren paradeerden al kronkelend, brullend en dansend in de optocht door de wijk naar het festivalterrein, alwaar ze tentoongesteld werden.

De Karavaan

De enorme beesten reizen na 28 juni mee met de Karavaan van Colourful City en zullen tijdens de grote manifestatie aan het eind van dit jaar wederom een kleurrijke rol vervullen.

Optocht door de wijk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERHALENCAFÉ LILA

Op vrijdag 13 maart hield Colourful City in Villa Lila een interculturele verhalenavond. Op deze avond spraken enkele vaste vertellers, maar ook bijzondere gasten, zoals de in Libanon geboren Palestijnse schrijfster en journalist Amal Karam.

Het thema van de avond was ‘Bij opa en oma in de keuken  .... ‘
en allerlei smaakvolle verhalen werden die avond met het publiek gedeeld.  Naast het feit dat het publiek ook zelf verhalen en liederen mochten inbrengen, werden de zintuigen die avond gestreeld door de geuren en smaken van diverse heerlijke gerechten.

Colourful City Koor

Foto's: Eppink Fotoprodukties